Home

Heta

Ova uputstva predstavljaju načelne mogučnosti sata i nikako nisu primjenjiva na sve vrste satova dostupnih na tržištu, ali daju uvid u osnove rukovanja satom i pristupa određenim osobinama sata.

Običan sat (vrijeme, dan, datum) - upute za namještanje:

 

1. Normalan položaj krunice

2. Položaj za podešavanja datuma i dana u tjednu - "prvo koljeno" (dani u tjednu, ukoliko postoje, često su ispisani na dva jezika: Njemački i Engleski)

3. Položaj za podešavanje kazaljki na satu - "drugo koljeno" (zaustavljaju se sekunde na satu)

 

Sat s funkcijom kronografa i alarmom - dijelovi sata

 

 

1. Minutna kazaljka kronografa (ovisno o modelu)

2. Sekundna kazaljka kronografa (ovisno o modelu)

3. Pokazivač datuma

4. Krunica sata

5. Kazaljka alarma

6. Sekundna kazaljka sata / 1/20 kronografa

7. Satna kazaljka kronografa

A. Gumb za početak/nastavak mjerenja kronografom

B. Postavljanje kronografa u nultu poziciju (resetiranje)

C. Aktivacija/deaktivacija alarma

 

Copyright © 2018 • www.heta.hr • All rights reserved • Standardni web