Home

Heta

Zbog popularnosti i učestalih pitanja u vezi automatic satova iz HETA ponude odlučili smo ovu jednostavnu formu Često Postavljanih Pitanja iz časopisa "Satovi i Nakit" u potpunosti prenjeti u Hetin "Urarski Leksikon":

 

P: Što je automatski sat?

O: Automatski sat je mehanički sat čija se osnovna opruga navija pomoću rotora zahvaljujući pomicanju ruke na kojoj se sat nalazi.

 

P: Znači li automatski sat isto što i ručno navijani sat?

O: Ne, ručno navijani sat je mehanički sat kojega vlasnik rukom navija okrećući navojnu osovinu pomoću krunice sata.

 

P: Zašto se ovi satovi nazivaju automatskima?

O: Zbog toga što ih vlasnik ne navija, već se oni automatski navijaju pomoću rotora koji se okreće pokretom ruke.

 

P: Tko je izumio automatski sat?

O: Moderni sustav s rotorom razvio je i patentirao Rolex te ga predstavio u svojoj liniji Oyster u modelu Oyster Perpetual 1931. godine.

 

P: Zašto u posljednje vrijeme ima sve više automatskih satova?

O: Automatski satovi dijelili su sudbinu mehaničkih satova tijekom kvarc revolucije. Nakon pada popularnosti kvarcnih satova i sa usponom mehaničkih, vratili su se i automatski satovi.

 

P: Zašto su automatski satovi tako omiljeni?

O: Mnogima se sviđa trud koji je uložen u izradu mehaničkih automatskih mehanizama, dok drugi cijene čistu prirodnu energiju kojom se pokreću, bez baterija koje zagađuju okoliš.

 

P: Jesu li automatski satovi precizni?

O: Automatski satovi su prilično točni, s dnevnim odstupanjem od +30/-5 sekundi, ovisno o kvaliteti pojedinog mehanizma.

 

P: Jesu li automatski satovi skupi?

O: Mogu biti, ali ne nužno. Ima ih u svim cjenovnim razredima, počevši od automatskih Swatch satova.

 

P: Koliko je pokreta ruke potrebo da bi automatski sat funkcionirao?

O: Dovoljni su normalni pokreti ruke i zgloba, ali ljudi koji se ne miču često, morali bi navijati svoje satove.

 

P: Koliko često treba servisirati automatske satove?

O: Većina kompanija preporučuje da se ovi satovi servisiraju svakih tri do pet godina, ali ako  je automatski sat i vodootporan, onda se mora kontrolirati jednom godišnje.

 

Izvor: Satovi i nakit, br. 13, prosinac 2010, str. 114.

Izdavač: Krono media d.o.o.

Copyright © 2019 • www.heta.hr • All rights reserved • Standardni web